top of page
Sborník 2022

Sborník textů 2022.

Sborník 2021

Sborník textů, z nichž některé reflektují zkušenosti s COVID-19, zejména s ohledem na nabývání, znovunabývání či ztrátu kondice pro veřejné vystupování z hlediska psychosomatiky a autorského herectví. Součástí jsou ale i texty z dalších tematických okruhů.

Sborník 2020

Sborník textů autorů, kteří se účastnili kurzu Dialogické jednání s vnitřním partnerem pod vedením prof. Ivana Vyskočila v akademickém roce 2019/2020, se vedle dialogického jednání tematicky zaměřuje na fenomény času, hry, hlasu a na pojetí osobnosti z hlediska Jungovy psychologie.

​​

Sborník 2008

Sborník příspěvků z konferencí věnujících se psychosomatické disciplíně dialogické jednání s vnitřním partnerem a pohybu.

Sborníky 2006

Sborník příspěvků "Herecká propedeutika: proč, pro koho a jak?" zaměřený na hereckou propedeutiku a studium herectví jako cesta výchovy k autentické osobnosti.

"Řeč, mluva, hlas" je sborník příspěvků ze semináře, jenž byl tematicky zaměřený na řeč, výchovu k řeči, přednes a autorské čtení.

"Hlas, mluva, řeč" je sborník příspěvků ze semináře, který je tematicky zaměřený na hlas a výchovu k hlasu z hlediska psychosomatiky.

Sborník 2003

Sborník příspěvků z konference rozčleněný do tematických oddílů, které jsou věnovány psychosomatickým disciplínám, jejich pedagogice a metodologii jejich výzkumu.

Sborník 2000

Sborník příspěvků z konference, jež byla tematicky zaměřena na problematiku studia psychosomatických disciplín.

Sborník 1997

Sborník příspěvků z konference, jež byla tematicky věnována disciplíně dialogické jednání s vnitřním partnerem z hlediska pedagogiky, filosofie a psychologie.

bottom of page