top of page

Novák Filip – Hrnčířová Kamila – Stenzlová Anna: Reflexe v prostoru a její potenciál (2022)

Aktualizováno: 24. 10. 2023

Abstrakt:Současný výzkum psychosomatických disciplín se věnuje především písemným reflexím či skupinovým verbálním reflexím. Pro studium a výzkum herectví a jeho jednotlivých disciplín se však objevují požadavky na přizpůsobení výzkumných nástrojů směrem k vyšší postižitelnosti multimodálního charakteru divadla a divadelnosti. Tento příspěvek se zaměřuje na popsání námi předkládané metody tzv. aktivního škálování a pokusí se jej srovnat s již existujícími modely reflexí. Text se zaměřuje na kvality, které tento prostorový model reflexe přináší a podmínky, za kterých tyto kvality mohou vznikat


Abstract: Current research in the psychosomatic disciplines is primarily concerned with written reflections or group verbal reflections. However, for the study and research of acting and its individual disciplines, there are demands for the adaptation of research tools towards a greater accessibility to the multimodal nature of theatre and theatricality. This paper focuses on describing the so-called active scaling method we present and will try to compare it with existing models of reflection. The text focuses on the qualities that this spatial model of reflection brings and the conditions under which these qualities can emerge.


Autor / Author: Filip Novák – Kamila Hrnčířová – Anna Stenzlová


Datum / Date: November 2022


Klíčová slova / Keywords: skupinová reflexe, divadelní pedagogika, embodiment, psychosomatika, group reflection, theatre pedagogy, embodiment, psychosomatics


Citace / Citation: Novák Filip – Kamila Hrnčířová – Anna Stenzlová. Reflexe v prostoru a její potenciál [online]. Ústav pro výzkum a studium autorského herectví. 18. 2. 2023. [cit. ]. Dostupné z: https://www.autorskeherectvi.cz/post/novak-filip-hrncirova-kamila-stenzlova-anna-reflexe-v-prostoru-a-jeji-potencial-2022


Celý text v PDF můžete stáhnout zde. / The whole text in PDF can be downloaded here.

Novak Hrncirova Stenzlova-Reflexe v prostoru a jeji potencial
.pdf
Stáhnout PDF • 691KB

31 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Hančil Jan: Autorské herectví jako dialog (2022)

Abstrakt: Studie se zabývá kontexty autorského herectví. Upozorňuje na vztah autorského herectví a herectví činoherního, zejména odkazuje na větší důležitost vnímání vzhledem k jednání. Zdůrazňuje Teo

Kommentare


bottom of page