top of page

Schwarz Petr: Dialogické jednání – individuální cesta k psychosomatické kondici (2021)

Aktualizováno: 27. 1. 2023

Dialogical Acting – an individual journey towards psychosomatic condition


Abstrakt: Text se pokouší o uchopení fenoménu Dialogického jednání v rámci životního příběhu studenta a později asistenta dialogického jednání Petra Schwarze. Snaží se odpovědět na otázku "K čemu je dialogické jednání dobré?" a dochází k odpovědi, která není obecná. Text nemá ambice na pojmenování dialogického jednání jako celku, hlásí se k tomu být pouhým střípkem, který si čtenář zasadí do své vlastní mozaiky, kterou si ohledně dialogického jednání tvoří ve svém nitru, a kterou, chtě nechtě, vztahuje ke svému osobnímu životnímu příběhu.


Abstract: This text attempts to grasp the phenomenon of Dialogical Acting in the frame of a life story. Petr Schwarz, a student and later assistant of DA, tries to answer the question “What is Dialogical Acting good for?” coming to a conclusion that is not generic. The text doesn’t strive to define Dialogical Acting as a whole but is only a mere snippet that the readers can add to their own mosaics they create regarding Dialogical Acting in their souls, and that experience, whether one wants it or not, relates to their personal life stories.


Autor / Author: Petr Schwarz

Datum / Date: October 2021

Klíčová slova / Keywords:


Citace / Citation: Petr Schwarz. Dialogické jednání – individuální cesta k psychosomatické kondici [online]. Ústav pro výzkum a studium autorského herectví. 14. 12. 2021. [cit. ]. Dostupné z: <https://www.autorskeherectvi.cz/post/schwarz-petr-dialogické-jednání-individuální-cesta-k-psychosomatické-kondici-2021>.


Celý text v PDF můžete stáhnout zde. / The whole text in PDF can be downloaded here.

Schwarz_Dialogické jednání – individuální cesta k psychosomatické kondici
.pdf
Stáhnout PDF • 578KB

81 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Musilová Martina: Nevycházím z domu svého (2021)

Výběr reflexí z dialogického jednání s vnitřním partnerem z období květen 2020 – červen 2021 I don´t leave my house Abstrakt: Soubor deníkových reflexí pořizovaných pravidelně po zkoušení dialogickéh

Comments


bottom of page