top of page

Psychosomatický základ veřejného vystupování: jeho studium a výzkum (2000)

Aktualizováno: 21. 1. 2023

The Psychosomatic Foundations of Public Behaviour: its Study and Research


Abstrakt: Sborník příspěvků z konference (14. a 15. října 1999) pokrývá širokou škálu témat z oblasti psychosomatiky a veřejného vystupování. Centrálním pojmem je psychosomatika – tedy duševní a tělesná jednota člověka, která je základem jak umělecké, tak obecně lidské existence. Od tohoto základu jsou odvíjena dílčí témata příspěvků pojednávajících o disciplíně dialogické jednání s vnitřním partnerem, pedagogice (nejen) psychosomatických disciplín, performativitě a mnohých dalších příbuzných tématech.


Abstract: A collection of texts presented on the 14.-15.10.1999 at a conference, covers a wide range of themes from the field of psychosomatics and public behavior. The key term is psychosomatics – the spiritual and bodily unity of a person which is not only the foundation of artistic expression, but also of human existence. This is the fundamental point from which stem various topics of articles focusing on different themes, from Dialogical Acting with the Inner Partner, to the pedagogy of (but not limited to) psychosomatic disciplines, performativity and various other related topics.


Obsah / Content:

Vyskočil Ivan: Úvodem

Palouš Radim: Divadlo jako setkání

Kohout Jaroslav: Dialogické jednání a jeho filosofické pozadí

Uličný Oldřich: Causa teatralizace: Ke kultuře veřejných projevů

Piťha Petr: Osud jazyka na hranici kultury textu a kultury obrazu

Hogenová Anna: Sofistika dříve a dnes

Šlédrová Jasňa: K pojetí pozitivní komunikace

Vaňková Irena: Dialog předchází jazyku

Valenta Josef: Každodennost divadelnosti v mezilidské komunikaci

Vyskočilová Eva: O teatralizaci života vzhledem k inteligenci: těla, obrazivosti, operací

Plichta Jaroslav: Struktura osobnosti a současná pedagogická praxe

Hančil Jan: Problém techniky

Knitlová Jana: Poznámka k dialogickému jednání v životě

Švec Vlastimil: Pokus o změnu pedagogické přípravy budoucích učitelů

Pernica Alexej: Přízemní rozvažování o psychosomatických disciplínách

Karaffa Jan: Autentičnost v improvizované dramatické hře

Borecký Vladimír: K problému autentičnosti komiky

Martinec Václav: Zpráva o dílně na divadelní fakultě JAMU

Hohler Vilém: O některých somatopsychických aspektech dialogického jednání

Kröschlová Eva: Zkušenosti s psychosomatickými impulzy při výuce jevištního pohybu

Válková Libuše: K psychologickým aspektům výchovy k profesionálnímu hlasovému a zpěvnímu projevu

Smrčková Hana: Zkušenosti z herecké propedeutiky

Kratochvílová Zdenka: Poznámka k pohybové minidílně v klubu 14. 10. 1999 odpoledne

Pospíšil Jan: Videozáznam jako prostředek sebereflexe a objektivizace vlastního chování

Slavíková Eva: Dlouhodobější zkušenosti s dialogickým jednáním zaznamenané v písemných výpovědích jeho účastníků

Uhlíř Radomil: Řeholník umění

Weinberger Jiří: Poznámky k dialogickému jednání

Kužílek Oldřich: Pátek odpoledne

Musilová Martina: K možnostem reflektovat dialogické jednání

Knepr Josef: Diskusní poznámka


Datum / Date: 2000

Editor: Vyskočilová Eva, Slavíková Eva

Klíčová slova / Keywords: dialogické jednání, psychosomatika, autorské herectví, pohyb, hlas


Citace / Citation:

Psychosomatický základ veřejného vystupování: jeho studium a výzkum. Eva Vyskočilová – Eva Slavíková (eds.). Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2000. ISBN 80‑85883‑50‑3. Dostupné na WWW: <https://www.autorskeherectvi.cz/post/psychosomatický-základ-veřejného-vystupování-jeho-studium-a-výzkum-2000>.


Celý sborník v PDF můžete stáhnout zde. / The complete collection in PDF can be downloaded here.

PsychosomatickyZakladVerejnehoVystupovan
.
Download • 29.97MB

Comments


bottom of page