top of page

Herecká propedeutika: proč, pro koho a jak? (2006)

Aktualizováno: 21. 1. 2023

Introduction to Acting: Why, for Whom and How?


Abstrakt: Sborník příspěvků ze semináře, který 5. 11. 2004 uspořádal v Eliadově knihovně Divadla Na Zábradlí Ústav pro výzkum a studium autorského herectví. Příspěvky se zabývají hereckou propedeutikou, disciplínou založenou na principech dialogického jednání s vnitřním partnerem. Herecká propedeutika je zároveň zkoumána v návaznosti na Vyskočilův koncept studia autorského herectví jako výchovy k autentické osobnosti.

Abstract: Conference proceedings from seminars hosted 5.11.2004 at Eliade’s Library at the Theatre on the Balustrade by the Institute of Research into and Study of Authorial Acting. The articles focus on acting training at the Department of Authorial Creativity and Pedagogy, a discipline based on principles of Dialogical Acting with the Inner Partner. Acting training is examined in connection to Ivan Vyskočil’s concept of the study of authorial acting as leading people towards authentic individuality.


Obsah / Content:

Vyskočil Ivan: Herecká propedeutika

Fryntová Vítězslava: Propedeutika?

Pokorná Jaroslava: Herecká propedeutika a dialogické jednání

Slavíková Eva: Filiace

Komlosi Alexander: Profesor Ivan Vyskočil a Declan Donnellan v dialogu

Mikotová Zoja: Z očí do očí anebo Nebojte se ticha

Kratochvílová Zdenka: K herecké propedeutice

Astashina Nastja: Ještě jednou herecká propedeutika a dialogické jednání

Hančil Jan: Projekt Nechechtov


Datum / Date: 2006

Editor: Čunderle Michal

Klíčová slova / Keywords: autorské herectví, herecká propedeutika, dialogické jednání, psychosomatika


Citace / Citation:

Herecká propedeutika: proč, pro koho a jak? Michal Čunderle (ed.). Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2006. ISBN 80‑7331‑060‑0. Dostupné na WWW: <https://www.autorskeherectvi.cz/post/herecká-propedeutika-proč-pro-koho-a-jak-2006>.


Celý sborník v PDF můžete stáhnout zde. / The complete collection in PDF can be downloaded here.

HereckaPropedeutika
.pdf
Stáhnout PDF • 2.70MB

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Hlas, mluva, řeč (2006)

Voice, Language, Speech Abstrakt: Sborník obsahuje příspěvky, které zazněly na semináři uspořádaném dne 3. 6. 2005 v Eliadově knihovně Divadla Na Zábradlí Ústavem pro výzkum a studium autorského herec

Řeč, mluva, hlas (2006)

Speech, Language, Voice Abstrakt: Sborník příspěvků z mezioborového semináře, který 11. 11. 2005 uspořádal v Eliadově knihovně Divadla Na Zábradlí Ústav pro výzkum a studium autorského herectví. Autoř

Comments


bottom of page