top of page

Dialogické jednání jako otevřená otázka (1997)

Aktualizováno: 21. 1. 2023

Dialogical Acting as an Open Question


Abstrakt: Sborník z konference Dialogické jednání jako otevřená otázka, která se uskutečnila ve dnech 13. a 14. 11. 1997, obsahuje pestrou škálu příspěvků vztahujících se k problematice disciplíny dialogické jednání s vnitřním partnerem. Tato psychosomatická disciplína je autory zkoumána jako cesta ke studiu herectví a dramatické kultury vůbec, a rovněž je nahlížena z perspektivy pedagogiky, filosofie a psychologie. Samostatným tématem je i písemná reflexe studentů dialogického jednání a její možné pedagogické a metodologické využití.


Abstract: Conference proceedings from the conference Dialogical Acting as an Open Question which took place on the 13. and 14.11.1997. It includes a great variety of articles related to the question of the discipline, Dialogical Acting with the Inner Partner. This psychosomatic discipline is examined by the authors as a way of studying acting and dramatic culture in general, as well as from the perspectives of pedagogy, philosophy and psychology. The collection also includes an independent topic – written reflections of students of Dialogical Acting and thoughts on its possible pedagogical and methodological application.


Obsah / Content:

Vyskočilová Eva: Úvodem

Palouš Radim: Předpoklady sokratovského dialogu

Hančil Jan: Dialogické jednání jako otevřená otázka

Vyskočilová Eva, Pospíšil Jan: Dialogické jednání ve skupině neherců a herců (komentovaný videozáznam průběhu pracovních hodin)

Čunderle Michal: Dialogické jednání v písemných reflexích jeho účastníků

Břicháček Václav: Dynamika subjektivních prožitků studentů během výcviku

Slavíková Eva: Dialogické jednání z pohledu některých psychoterapeutických škol

Heffernanová Jana: Dialogické jednání a sen

Syřišťová Eva: Mlčení jako podstata dialogu

Hohler Vilém: Přemítání o dialogickém jednání

Valenta Josef: O svobodě dialogu

Karaffa Jan: Cesta k dialogu v přípravě učitelů v rámci předmětu základní profesní praxe

Vyskočilová Eva, Pospíšil Jan: Je možné objektivovat pokrok v dialogickém jednání?

Sgall Petr: Dialog a čeština

Z ohlasů:

Kolínová Blanka: Ještě k dialogickému jednání a psychoterapii

Dvořák Ladislav: Když král vysílá své vojsko

Vencl Vít: Vrátit slovu jeho váhu

Weinberger Jiří: Osm poznámek k prvnímu dni konference

Vyskočilová Eva: Závěrem


Datum / Date: 1997

Editor: Vyskočilová Eva

Klíčová slova / Keywords: dialogické jednání, dialog, psychologie, psychoterapie, pedagogika


Citace / Citation:

Dialogické jednání jako otevřená otázka. Eva Vyskočilová (ed.). Praha: Akademie múzických umění v Praze, 1997. ISBN 80‑85883‑29‑5. Dostupné na WWW: <https://www.autorskeherectvi.cz/post/dialogické-jednání-jako-otevřená-otázka-1997>.


Celý sborník v PDF můžete stáhnout zde. / The complete collection in PDF can be downloaded here.

DialogickeJednaniJakoOtevrenaOtazka_cely
.
Stáhnout • 7.55MB


Comments


bottom of page