top of page

Hlas, mluva, řeč (2006)

Aktualizováno: 21. 1. 2023

Voice, Language, Speech

Abstrakt: Sborník obsahuje příspěvky, které zazněly na semináři uspořádaném dne 3. 6. 2005 v Eliadově knihovně Divadla Na Zábradlí Ústavem pro výzkum a studium autorského herectví. Lidský hlas je napříč příspěvky zkoumán z hlediska psychosomatiky, pedagogiky, fyziologie, antropologie, kognitivní lingvistiky či neurofyziologie.


Abstract: Conference proceedings from the seminar hosted 3.6.2005 at Eliade’s Library and Theatre on the Balustrade by the Institute of Research into and Study of Authorial Acting. The human voice is examined from different perspectives, i.e. psychosomatics, pedagogy, physiology, anthropology, cognitive linguistics and neurophysiology.


Obsah / Content:

Vyskočil Ivan: Nejpodivuhodnější lidský orgán

Fischerová Daniela: Milí a vážení!

Vaňková Irena: Hlas v českém jazykovém obrazu světa

Šlédrová Jasňa: Hlas v pedagogické komunikaci

Barová Anna: Hlas jako prostředek lidské komunikace i umělecké výpovědi

Luhanová‑Jiroušková Svatava: Význam pěvecké výchovy pro kultivovaný hlasový projev

Slavíková Marie: Mluvní a zpěvní funkce hlasu – jednota a protiklad

Válková Libuše: Svalový smysl a hlasotvornost

Vyskočilová Eva: Výchova k hlasu jako pedagogicko‑psychologický problém

Holasová Táňa: Koncepce výuky hlasového projevu a kultury řeči v nových vzdělávacích dokumentech

Tichá Alena: Problémy zpěvního hlasu dnešních dětí, možnosti řešení

Novotná Dana: Hlas jako individuální forma seberealizace a sebevyjádření

Zelenková Dagmar: Problematika výuky hlasové výchovy na pedagogické fakultě

Sovová Pavla: Hlasová a hudební výchova ve Svatojánské koleji

Vostárková Ivana: Hlas jako základní projev kultury lidských vztahů

Hrubínová Markéta: Krátké zamyšlení nad kalhotami klinického logopeda s otázkou na konci

Honová Jaroslava: Integrované studium hlasu a řeči na Univerzitě Palackého v Olomouci

Modráčková Lenka: K současnému výzkumu hlasu a řeči ve světě

Pešák Josef: K fyziologii lidského hlasu


Datum / Date: 2006

Editor: Čunderle Michal, Slavíková Eva

Klíčová slova / Keywords: hlas, mluva, řeč, zpěv, pedagogika

Citace / Citation:

Hlas, mluva, řeč. Michal Čunderle – Eva Slavíková (eds.). Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2006. ISBN 80‑7331‑074‑0. Dostupné na WWW: <https://www.autorskeherectvi.cz/post/hlas-mluva-řeč-2006>.


Celý sborník v PDF můžete stáhnout zde. / The complete collection in PDF can be downloaded here.

Hlas_mluva_rec
.pdf
Stáhnout PDF • 2.75MB

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Herecká propedeutika: proč, pro koho a jak? (2006)

Introduction to Acting: Why, for Whom and How? Abstrakt: Sborník příspěvků ze semináře, který 5. 11. 2004 uspořádal v Eliadově knihovně Divadla Na Zábradlí Ústav pro výzkum a studium autorského herect

Řeč, mluva, hlas (2006)

Speech, Language, Voice Abstrakt: Sborník příspěvků z mezioborového semináře, který 11. 11. 2005 uspořádal v Eliadově knihovně Divadla Na Zábradlí Ústav pro výzkum a studium autorského herectví. Autoř

Comments


bottom of page