top of page

Zeman Vít: Verbální ironie: výzva pro autorské herectví (2021)

Aktualizováno: 27. 1. 2023

Verbal irony: a challenge for authorial acting


Abstrakt: Tento článek se zaměřuje na fenomén verbální ironie a jeho možné sepětí s autorským herectvím. Verbální ironie je nejprve odlišena od ostatních druhů ironie a popsána z lingvistické a filosofické pozice. Ve druhé části textu je verbální ironie nahlížena z perspektivy vybraných psychosomatických disciplín. Autor zkoumá, do jaké míry je ironie součástí autorského herectví a jakou roli hraje "na jevišti" či jako součást psychosomatického tréninku.


Abstract: This article focuses on the phenomenon of verbal irony and its possible connection to authorial acting. Firstly, verbal irony is differentiated from other kinds of irony and described from the linguistic and philosophical point of view. In the second part of the text, verbal irony is viewed from the perspective of selected psychosomatic disciplines. The author explores this question: to what extend is irony part of authorial acting and what role does it play in the stage form or as part of psychosomatic training.


Autor / Author: Vít Zeman

Datum / Date: December 2021

Klíčová slova / Keywords: verbální ironie, autorské herectví, relevantní nepatřičnost, autenticita, verbal irony, authorial acting, relevant inappropriateness, authenticity


Citace / Citation: Zeman Vít. Verbální ironie: výzva pro autorské herectví [online]. Ústav pro výzkum a studium autorského herectví. 31. 1. 2022. [cit. ]. Dostupné z: <https://www.autorskeherectvi.cz/post/zeman-vít-verbální-ironie-výzva-pro-autorské-herectví-2021>.


Recenzoval / Peer-Reviewed by Mgr. Iva Mikulová, Ph.D. (FF MU a AV ČR)


Celý text v PDF můžete stáhnout zde. / The whole text in PDF can be downloaded here.

Zeman-Verbalni ironie
.pdf
Stáhnout PDF • 1.44MB

205 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Musilová Martina: Nevycházím z domu svého (2021)

Výběr reflexí z dialogického jednání s vnitřním partnerem z období květen 2020 – červen 2021 I don´t leave my house Abstrakt: Soubor deníkových reflexí pořizovaných pravidelně po zkoušení dialogickéh

コメント


bottom of page