top of page

Jurechová Zuzana: Heteroglosia ako kľúč k zúčastnenému mysleniu a responzívnemu jednaniu (2022)

Abstrakt: Studie je věnována Bachtinovmu konceptu heteroglosie a s ní úzce související Bachtinově filozofii jednání, a to vše se zřetelem na dialogické jednání s vnitřním partnerem. Heteroglosie neboli mnohohlasí odkrývá dynamickou a pluralitní povahu jazyka, ale i lidského bytí, která umožňuje setrvávat v živém dialogu a rozvíjet svou citlivost vůčimnohým podobám monologizmu, které nás neustále ohrožují svou nepravdivostí, a to zvenku nebo i zevnitř nás samých.


Abstract: This paper is dedicated to Bachtin concept of heteroglossy with regard to Bachtin philosophy of the act from a perspective of the Interacting with the inner partner. The concept of heteroglossia or many-voicedness shows dynamic and plural character of human language, but also of human life. Such plurality enables us to stay in a lively dialogue and cultivate our sensibility against many forms of monologism that constantly keep threatening us with its falsehood coming from outside but also from inside of us.


Autor / Author: Zuzana Jurechová

Datum / Date: December 2022

Klíčová slova / Keywords: M. M. Bachtin, heteroglossia, many-voicedness, dialogue,participatory thinking, answerable acting, monologism


Citace / Citation: Jurechová Zuzana. Heteroglosia ako kľúč k zúčastnenému mysleniu a responzívnemu jednaniu [online]. Ústav pro výzkum a studium autorského herectví. 18. 2. 2023. [cit. ]. Dostupné z: https://www.autorskeherectvi.cz/post/jurechova-zuzana-heteroglosia-ako-kluc-k-zucastnenemu-mysleniu-a-responzivnemu-jednaniu-2022


Celý text v PDF můžete stáhnout zde. / The whole text in PDF can be downloaded here.

Jurechova-Heteroglosia ako kluc k zucastnenemu mysleniu a responzivnemu jednaniu
.pdf
Stáhnout PDF • 686KB

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Hančil Jan: Autorské herectví jako dialog (2022)

Abstrakt: Studie se zabývá kontexty autorského herectví. Upozorňuje na vztah autorského herectví a herectví činoherního, zejména odkazuje na větší důležitost vnímání vzhledem k jednání. Zdůrazňuje Teo

コメント


bottom of page