top of page

Psychosomatika a pohyb (2008)

Aktualizováno: 21. 1. 2023

Psychosomatics and Movement


Abstrakt: Sborník obsahuje dvě samostatné části. Příspěvky v první části se zaměřují zejména na disciplínu dialogické jednání s vnitřním partnerem, druhá část zahrnuje studie o pohybu z hlediska psychosomatiky, pedagogiky a filosofie. Jedná se o sborník příspěvků ze seminářů Ke studiu psychosomatických disciplín (30. 10. 2006) a Výchova pohybem k osobnostnímu projevu (16. 11. 2007), které v Eliadově knihovně Divadla Na Zábradlí uspořádal Ústav pro výzkum a studium autorského herectví ve spolupráci s Katedrou autorské tvorby a pedagogiky DAMU.


Abstract: Conference proceedings consisting of two independent parts. In the first part, the articles focus mostly on the discipline of Dialogical Acting with the Inner Partner. The articles in the second part are about movement from the perspective of psychosomatics, pedagogy and philosophy. The proceeding is a collection of texts that originated in the seminars On the study of psychosomatic disciplines (30.10.2006) and Education through movement towards individual expression (16.11.2007) hosted at Eliade’s Library at the Theatre on the Balustrade by the Institute of Research into and Study of Authorial Acting with cooperation of the Department of Authorial Creativity and Pedagogy, DAMU.


Obsah / Content:

Psychosomatika:

Vyskočil Ivan: Úvodem

Slavíková Eva: Zkoumání dialogického jednání s vnitřním partnerem

Musilová Martina: Reflexe studentů dialogického jednání z let 1994–2004

Suda Stanislav: Dialogické jednání v průpravě pedagoga

Piskač Jan Nepomuk: Divák v herci/herec v divákovi jako princip interakce (nejen v dialogickém jednání)

Pospíšil Jan: Video jako nástroj k bližšímu sebepoznání

Pohyb:

Vyskočil Ivan: Úvodní slovo

Kröschlová Eva: Složky pohybového výrazu

Kratochvílová Zdenka: Hledání vlastního pohybového projevu

Pilátová Jana: Jak jsem se učila a jak učím

Mikotová Zoja: Tam, kde je pohyb řečí i jazykem

Martinec Václav: Pohyb a hlas

Oswaldová Petra: Feldenkraisova metoda

Hogenová Anna: K fenomenologii pohybu

Kröschlová Eva: Záznam diskuse

Hohler Vilém: Úvod do problematiky výrazu a expresivity osobního projevu

Hogenová Anna: Jak se řídí pohyb?


Datum / Date: 2008

Editor: Čunderle Michal (Psychosomatika), Kratochvílová Zdenka, Malaníková Hana, Pulicarová Irena (Pohyb)

Klíčová slova / Keywords: dialogické jednání, psychosomatika, pohyb, tělo


Citace / Citation:

Psychosomatika a Pohyb. Michal Čunderle – Zdenka Kratochvílová – Hana Malaníková – Irena Pulicarová (eds.). Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2008. ISBN 978‑80‑7331‑135‑3. Dostupné na WWW: <https://www.autorskeherectvi.cz/post/psychosomatika-a-pohyb-2008>.


Celý sborník v PDF můžete stáhnout zde. / The complete collection in PDF can be downloaded here.

PSYCHOSOaPOHYB
.pdf
Stáhnout PDF • 3.46MB

Comments


bottom of page