top of page

Knitlová Jana: Můj život v dialogickém jednání (nebo DJ jako diagnóza?) (2020)

Aktualizováno: 27. 1. 2023

My Life in Dialogical Acting (or DA as a Diagnosis?)


Abstrakt: Jana Knitlová vystudovala režii a dramaturgii na DAMU. Po mnoha letech využila možnosti, kterou prof. Ivan Vyskočil zájemcům o dialogické jednání nabízel, a začala navštěvovat jeho kurzy. Ve svém příspěvku popisuje svou sedmnáctiletou zkušenost s touto disciplínou. Jedná se o zcela osobní výpověď, jak vše probíhalo, co jí tato zkušenost přinesla a jak ji obohatila.


Abstract: Jana Knitlová graduated with degrees in Directing and Dramaturgy at DAMU (Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague). Many years later, she took the opportunity offered by Professor Ivan Vyskočil and started to visit his Dialogical Acting courses. In her article, she describes her seventeen-year-long experience with this discipline. It is a personal testimony of how it took place, what this experience brought to her, and what she gained from it.


Autor / Author: Jana Knitlová

Datum / Date: December 2020

Klíčová slova / Keywords: ---


Citace / Citation: Jana Knitlová. Můj život v dialogickém jednání (nebo DJ jako diagnóza?) [online]. Ústav pro výzkum a studium autorského herectví. 15. 1. 2021 [cit. ]. Dostupné z: <https://www.autorskeherectvi.cz/post/knitlová-jana-můj-život-v-dialogickém-jednání-nebo-dj-jako-diagnóza>.


Celý text v PDF můžete stáhnout zde. / The whole text in PDF can be downloaded here.

Knitlova_Muj zivot v dialogickem jednani
.
Stáhnout • 413KB

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page