top of page

Řeč, mluva, hlas (2006)

Aktualizováno: 21. 1. 2023

Speech, Language, Voice


Abstrakt: Sborník příspěvků z mezioborového semináře, který 11. 11. 2005 uspořádal v Eliadově knihovně Divadla Na Zábradlí Ústav pro výzkum a studium autorského herectví. Autoři příspěvků se zaměřují na řeč z hlediska pedagogiky (výchova k řeči, přednes), lingvistiky, kognitivní lingvistiky, fonetiky či neurofyziologie.


Abstract: Conference proceedings from an interdisciplinary seminar hosted 11.11.2005 at Eliade’s Library and Theatre on the Balustrade by the Institute of Research into and Study of Authorial Acting. The articles focus on speech from the perspective of pedagogy (speech education), linguistics, cognitive linguistics, phonetics or neurophysiology.


Obsah / Content:

Vyskočil Ivan: Autorské čtení

Fryntová Vítězslava: O podstatě přednesu

Čunderle Michal: V řeči čili Bubela

Vaňková Irena: Co říká řeč sama o sobě aneb k sebereflexi řeči v českém obrazu světa

Křístek Michal: Využití mluvených textů v rámci výuky stylistiky na vysoké škole

Lazar Richard: Estetika jazykových chyb

Šlédrová Jasňa: Několik poznámek k mluvě ve škole

Novotná Dana: Úroveň komunikativních dovedností mladé generace aneb „jak hovoří dvacetiletí“?

Špačková Alena: Nejčastější nešvary v řečnických vystoupeních

Vybíral Petr: Něco na tom mluvení bude

Barová Anna: Po necelém půlroce

Komárek Stanislav: Sdělný a sociální význam nemoci

Modráčková Lenka: Akustická charakteristika vokálů

Pešák Josef: Silová a tónová modulace souvislé řeči


Datum / Date: 2006

Editor: Čunderle Michal, Slavíková Eva

Klíčová slova / Keywords: řeč, mluva, hlas, jazyk, přednes


Citace / Citation:

Řeč, mluva, hlas. Michal Čunderle – Eva Slavíková (eds.). Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2006. ISBN 80‑7331‑074‑0. Dostupné na WWW: <https://www.autorskeherectvi.cz/post/new-řeč-mluva-hlas-2006>.


Celý sborník v PDF můžete stáhnout zde. / The complete collection in PDF can be downloaded here.

Rec_mluva_hlas
.pdf
Stáhnout PDF • 2.58MB

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Herecká propedeutika: proč, pro koho a jak? (2006)

Introduction to Acting: Why, for Whom and How? Abstrakt: Sborník příspěvků ze semináře, který 5. 11. 2004 uspořádal v Eliadově knihovně Divadla Na Zábradlí Ústav pro výzkum a studium autorského herect

Hlas, mluva, řeč (2006)

Voice, Language, Speech Abstrakt: Sborník obsahuje příspěvky, které zazněly na semináři uspořádaném dne 3. 6. 2005 v Eliadově knihovně Divadla Na Zábradlí Ústavem pro výzkum a studium autorského herec

Comentarios


bottom of page