top of page

Výuka herectví jako psychoterapeutická možnost

Název: Výuka herectví jako psychoterapeutická možnost (u introvertovaných, výrazně schizoidních a postschizofrenních jedinců)


Autor: Vyskočil, Ivan – Vyskočilová Eva


Původní vydání textu je VYSKOČIL, Ivan – VYSKOČILOVÁ, Eva. „Výuka herectví jako psychoterapeutická možnost (u introvertovaných, výrazně schizoidních a postschizofrenních jedinců)“. In: SYŘIŠŤOVÁ, Eva, a kol. Skupinová psychoterapie psychotiků a osob s těžším somatickým postižením. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989, s. 136–144. V textu dominuje hlas Ivana Vyskočila a jeho herecká a hráčská zkušenost. Promýšlel jej však a koncipoval se svou ženou, pedagožkou a psycholožkou Evou Vyskočilovou. I proto zachováváme nejednotnost v užití singuláru v textu a plurálu u autorského subjektu.


Původní vydání: In SYŘIŠŤOVÁ, Eva, a kol. Skupinová psychoterapie psychotiků a osob s těžším somatickým postižením. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989, s. 136–144.


Citace: Ivan Vyskočil – Eva Vyskočilová. Výuka herectví jako psychoterapeutická možnost (u introvertovaných, výrazně schizoidních a postschizofrenních jedinců) [online]. Ústav pro výzkum a studium autorského herectví. 27. 2. 2023 [cit. ]. Dostupné z: https://www.autorskeherectvi.cz/post/vyuka-herectvi-jako-psychoterapeuticka-moznost


Celý text v PDF můžete stáhnout zde.

Vyskocil Vyskocilova-Vyuka herectvi jako psychoterapeuticka moznost (1)
.pdf
Stáhnout PDF • 630KB

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Divadlo jako hra

Původní vydání: Text byl poprvé publikován v časopise Amatérská scéna, roč. 16, 1979, č. 3, s. 4–5. Citace: Ivan Vyskočil. Divadlo jako hra [online]. Ústav pro výzkum a studium autorského herectví. 2

Chvála přednesu

Převzato z archivu Ivana Vyskočila, dosud nepublikováno. Text vznikl s největší pravděpodobností v letech 1990–1991. K jeho finální redakci I. Vyskočilem nedošlo, což se odráží i v někdy obtížně sledo

Kommentarer


bottom of page