Pěstování samorostů aneb Autorská výchova hrou

Aktualizace: před 6 dny

Cultivating Mavericks, or, Education to Authorship Through Play


Text byl poprvé publikován v časopise Loutkář, 1990, roč. 40, č. 4, s. 86–87.


The text was published in the periodical Loutkář in 1990, Year 40, Volume 4, page 86–87.


Citace / Citation: Ivan Vyskočil. Pěstování samorostů aneb Autorská výchova hrou [online]. Ústav pro výzkum a studium autorského herectví. 6. 1. 2021 [cit. ]. Dostupné z: <https://www.autorskeherectvi.cz/post/pestovani-samorostu-aneb-autorska-vychova-hrou>.


Celý text v PDF můžete stáhnout zde. / The whole text in PDF can be downloaded here.

Vyskocil_Pestovani samorostu aneb Autors
.
Download • 365KB

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Malé jevištní formy aneb JAK NA TO?

The “Small Stage Forms” or HOW TO GO ABOUT IT? Text vyšel poprvé v časopise Amatérská scéna v roce 1978. Vycházel na pokračování a byl doplněn dovětkem O četbě. Popud k napsání textu o malých jevištn

Předmět: Jevištní improvizace

Subject: Stage Improvisation Text poprvé vycházel na pokračování v časopise Amatérská scéna v letech 1975 a 1976. Původní text redakčně upravila Martina Musilová. Původní vydání: Amatérská scéna 1975,