Malé jevištní formy aneb JAK NA TO?

Aktualizace: led 6

The “Small Stage Forms” or HOW TO GO ABOUT IT?


Text vyšel poprvé v časopise Amatérská scéna v roce 1978. Vycházel na pokračování a byl doplněn dovětkem O četbě. Popud k napsání textu o malých jevištních formách dal tehdejší redaktor časopisu a Vyskočilův herecký partner v inscenacích Nedivadla Pavel Bošek. Původní text je zkrácen o některé pasáže, které odkazují k dobovému kulturnímu kontextu a nevztahují se bezprostředně k tématu. Redakčně upravila Martina Musilová.


Původní vydání: Amatérská scéna 1978, roč. 15, č. 6, s. 7–8; Amatérská scéna 1978, roč. 15, č. 7, s. 14–15; Amatérská scéna 1978, roč. 15, č. 8, s. 14–15.


The text was originally printed in the periodical Amatérská scéna, in 1978. It was divided into a series of texts and complemented by an additional text, About Reading. The original text is shortened and some passages referring to the period cultural context that do not relate to the theme are omitted. Edited by Martina Musilová.


Original edition: Originally published in 1978 in the periodical Amatérská scéna, year 15, issue 6, p. 7–8; Amatérská scéna 1978, Year 15, Volume 7, page 14–15; Amatérská scéna 1978, Year 15, Volume 8, page 14–15.


Citace / Citation: Ivan Vyskočil. Malé jevištní formy aneb JAK NA TO? [online]. Ústav pro výzkum a studium autorského herectví. 6. 1. 2021 [cit. ]. Dostupné z: <https://www.autorskeherectvi.cz/post/malé-jevištní-formy-aneb-jak-na-to>.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Pěstování samorostů aneb Autorská výchova hrou

Cultivating Mavericks, or, Education to Authorship Through Play Text byl poprvé publikován v časopise Loutkář, 1990, roč. 40, č. 4, s. 86–87. The text was published in the periodical Loutkář in 1990,

Předmět: Jevištní improvizace

Subject: Stage Improvisation Text poprvé vycházel na pokračování v časopise Amatérská scéna v letech 1975 a 1976. Původní text redakčně upravila Martina Musilová. Původní vydání: Amatérská scéna 1975,