Malé jevištní formy aneb JAK NA TO?

Aktualizováno: čvc 21

Text vyšel poprvé v časopise Amatérská scéna v roce 1978. Vycházel na pokračování a byl doplněn dovětkem O četbě. Popud k napsání textu o malých jevištních formách dal tehdejší redaktor časopisu a Vyskočilův herecký partner v inscenacích Nedivadla Pavel Bošek. Původní text je zkrácen o některé pasáže, které odkazují k dobovému kulturnímu kontextu a nevztahují se bezprostředně k tématu. Redakčně upravila Martina Musilová.


Původní vydání: Amatérská scéna 1978, roč. 15, č. 6, s. 7–8; Amatérská scéna 1978, roč. 15, č. 7, s. 14–15; Amatérská scéna 1978, roč. 15, č. 8, s. 14–15.


Citace: Ivan Vyskočil. Malé jevištní formy aneb JAK NA TO? [online]. Ústav pro výzkum a studium autorského herectví. 6. 1. 2021 [cit. ]. Dostupné z: <https://www.autorskeherectvi.cz/post/malé-jevištní-formy-aneb-jak-na-to>.

35 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Pěstování samorostů aneb Autorská výchova hrou

Text byl poprvé publikován v časopise Loutkář, 1990, roč. 40, č. 4, s. 86–87. Citace: Ivan Vyskočil. Pěstování samorostů aneb Autorská výchova hrou [online]. Ústav pro výzkum a studium autorského here

Předmět: Jevištní improvizace

Text poprvé vycházel na pokračování v časopise Amatérská scéna v letech 1975 a 1976. Původní text redakčně upravila Martina Musilová. Původní vydání: Amatérská scéna 1975, roč. 12, č. 9, s. 6–9; Amaté