top of page

Autorství není jenom věc umělecké tvorby. Je to věc postoje k životu. K vlastní existenci. Je to odpovědnost za to, že jsem.“ Ivan Vyskočil

Ústav pro výzkum a studium autorského herectví vznikl v roce 2001 z iniciativy prof. Ivana Vyskočila, zakladatele psychosomatické disciplíny dialogické jednání s vnitřním partnerem. Posláním ústavu je výzkum obecně pojatého herectví a jeho předpokladů s důrazem na oblast autorského herectví, autorské a experimentální tvorby, dramatické kultury, hry, psychosomatického základu veřejného vystupování a pedagogiky. Ústav se zaměřuje na publikační činnost, a to jak na studie současné, rozvíjející dosavadní výzkum, tak starší publikace prof. Ivana Vyskočila. Je otevřen mezioborové a mezinárodní diskusi, a to nejen prostřednictvím tohoto webu.

Výzkumná činnost ústavu se metodologicky opírá o subjektivní přístupy a zakoušenou zkušenost stran veřejného vystupování, především se pak jedná o zkušenost s dialogickým jednáním s vnitřním partnerem. I proto se publikační aktivity rozvíjejí na jedné straně formou reflektivního a introspektivního psaní, na straně druhé se výzkum zaměřuje na objektivizaci subjektivních zkušeností a hledání objektivizujících metodologických postupů, jež naplní současná kritéria vědeckých recenzovaných publikací v humanitních oborech. Tato široká škála publikačních možností je základním stavebním kamenem výzkumných aktivit ústavu, a proto ji chceme v budoucnosti dále rozvíjet.

Ústav je samostatným výzkumným pracovištěm Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze.

doc. Mgr. Martina Musilová, Ph.D.

ředitelka Ústavu pro výzkum a studium autorského herectví

listopad 2020

 

 

Kontakt

 

info@autorskeherectvi.cz

Divadelní fakulta AMU

Karlova 26

Praha 1, 116 65

DAMU_ZNACKA_cmyk_barevne_pozadi.jpg
bottom of page