Symposium 2020

Symposium, jež se mělo uskutečnit v prosinci roku 2020, jsme kvůli neblahé pandemické situaci byli nuceni zrušit. O jeho náhradním termínu vás budeme včas informovat.