top of page

Mish Rais: "Vířivé kroužení, vynořování, zanořování": O výchově k řeči na KATaP (2021)

Updated: Feb 27, 2023

Whirling circling, emerging, submerging: About the Speech Education at DACP


Abstrakt: Studie „Vířivé kroužení, vynořování, zanořování: O výchově k řeči na KATaP“ pojednává o tom, jak se s disciplínou přednesu a její pedagogikou setkala její autorka na Katedře autorské tvorby a pedagogiky, DAMU. Prostřednictvím vlastní studentské zkušenosti a skrze dialog s teoreticky zaměřenými texty a úvahami, jež reflektují přednes na KATaP, se autorka pokouší pojmenovat klíčové metodické okamžiky studijního procesu této disciplíny. Vedle publikovaných textů se odkazuje též k rozhovorům, které v rámci svého doktorského výzkumu vedla s pedagogy KATaP o této disciplíně a jejím pojetí na této katedře.


Abstract: The article, “Vířivé kroužení, vynořování, zanořování: O výchově k řeči na KATaP (Whirling circling, emerging, submerging: About the Speech Education at DACP)” explores how the author encountered the discipline of speech and its pedagogy at the Department of Authorial Creativity and Pedagogy at the Theatre Faculty of the Academy of Performing Arts in Prague. The author attempts through her own student experience and dialogue with theoretical texts and essays reflecting on the speech education at DACP to grasp key methodic moments in the study process of this discipline. In addition to published texts, the author refers to interviews with the DACP pedagogues of speech and voice about their experience with the discipline and its pedagogy. These interviews were conducted during the author’s doctoral research.


Autor / Author: Mish Rais

Datum / Date: December 2020

Klíčová slova / Keywords: Pedagogika přednesu, pedagogika hlasu, výchova k řeči, výchova k hlasu, výchova k pohybu, aktivní komunikace, práce s představou, psychosomatika, interpretace textu, vodivé napětí, herecký trénink, vnitřně-hmatová zkušenost, pedagogy of speech, pedagogy of voice, speech education, voice education, movement education, active communication, work with imagery, psychosomatics, text interpretation, actor training, acting motility, conductive tension.


Citace / Citation: Mish Rais. "Vířivé kroužení, vynořování, zanořování": O výchově k řeči na KATaP [online]. Ústav pro výzkum a studium autorského herectví. 19. 1. 2022 [cit. ]. Dostupné z: <https://www.autorskeherectvi.cz/post/vířivé-kroužení-vynořování-zanořování-o-výchově-k-řeči-na-katap-2021>.


Tento text je kapitolou z disertační práce / This text is a chapter from Ph.D. thesis

Michaela Raisová. Mezi řečí. Praha, 2020. Akademie múzických umění. Vedoucí práce Michal Čunderle.


Celý text v PDF můžete stáhnout zde. / The whole text in PDF can be downloaded here.

Raisova-Virive krouzeni, vynorovaní, zanorovani
.pdf
Download PDF • 1.60MBRecent Posts

See All

Musilová Martina: Nevycházím z domu svého (2021)

Výběr reflexí z dialogického jednání s vnitřním partnerem z období květen 2020 – červen 2021 I don´t leave my house Abstrakt: Soubor deníkových reflexí pořizovaných pravidelně po zkoušení dialogickéh

Comments


bottom of page