top of page

Předmluva Ivana Vyskočila ke knize Maminka není doma

Aktualizováno: před 6 dny

Text o autorském čtení vyšel poprvé jako předmluva ke knize Jaroslavy Pokorné Maminka není doma.


Původní vydání: Předmluva Ivana Vyskočila. In. Pokorná, Jaroslava. Maminka není doma. Praha: Brkola 2006, s. 5–7.


Citace: Ivan Vyskočil. Předmluva Ivana Vyskočila ke knize Maminka není doma [online]. Ústav pro výzkum a studium autorského herectví. 6. 1. 2021 [cit. ]. Dostupné z: <https://www.autorskeherectvi.cz/post/předmluva-ivana-vyskočila-ke-knize-maminka-není-doma>.


Celý text v PDF můžete stáhnout zde.

Vyskocil_Predmluva Ivana Vyskocila ke kn
.
Download • 282KB

47 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Text vyšel poprvé v časopise Amatérská scéna v roce 1978. Vycházel na pokračování a byl doplněn dovětkem O četbě. Popud k napsání textu o malých jevištních formách dal tehdejší redaktor časopisu a Vys

Text byl poprvé publikován v časopise Loutkář, 1990, roč. 40, č. 4, s. 86–87. Citace: Ivan Vyskočil. Pěstování samorostů aneb Autorská výchova hrou [online]. Ústav pro výzkum a studium autorského here

bottom of page