Předmluva Ivana Vyskočila ke knize Maminka není doma

Aktualizace: před 6 dny

Ivan Vyskočil’s Introduction to the book Mama isn’t Home on the discipline of Authorial Reading


Text o autorském čtení vyšel poprvé jako předmluva ke knize Jaroslavy Pokorné Maminka není doma.


Původní vydání: Předmluva Ivana Vyskočila. In. Pokorná, Jaroslava. Maminka není doma. Praha: Brkola 2006, s. 5–7.


Original edition: Introduction by Ivan Vyskočil to the book Mama isn’t Home by Jaroslava Pokorná. Praha: Brkola, 2006, p. 5–7.


Citace / Citation: Ivan Vyskočil. Předmluva Ivana Vyskočila ke knize Maminka není doma [online]. Ústav pro výzkum a studium autorského herectví. 6. 1. 2021 [cit. ]. Dostupné z: <https://www.autorskeherectvi.cz/post/předmluva-ivana-vyskočila-ke-knize-maminka-není-doma>.


Celý text v PDF můžete stáhnout zde. / The whole text in PDF can be downloaded here.

Vyskocil_Predmluva Ivana Vyskocila ke kn
.
Download • 282KB

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Malé jevištní formy aneb JAK NA TO?

The “Small Stage Forms” or HOW TO GO ABOUT IT? Text vyšel poprvé v časopise Amatérská scéna v roce 1978. Vycházel na pokračování a byl doplněn dovětkem O četbě. Popud k napsání textu o malých jevištn

Pěstování samorostů aneb Autorská výchova hrou

Cultivating Mavericks, or, Education to Authorship Through Play Text byl poprvé publikován v časopise Loutkář, 1990, roč. 40, č. 4, s. 86–87. The text was published in the periodical Loutkář in 1990,