Předmět: Jevištní improvizace

Aktualizace: led 6

Subject: Stage Improvisation


Text poprvé vycházel na pokračování v časopise Amatérská scéna v letech 1975 a 1976. Původní text redakčně upravila Martina Musilová.


Původní vydání: Amatérská scéna 1975, roč. 12, č. 9, s. 6–9; Amatérská scéna 1976, roč. 13, č. 4, s. 5–6; Amatérská scéna 1976, roč. 13, č. 5, s. 16–17.


The text was published continuously as a series in the periodical Amatérská scéna in 1975 and 1976. Its original version was edited by Martina Musilová.


Original edition: Amatérská scéna 1975, Year 12, Volume 9, page 6–9; Amatérská scéna 1976, Year 13, Volume 4, page 5–6; Amatérská scéna 1976, Year 13, Volume 5, page 16–17.


Citace / Citation: Ivan Vyskočil. Předmět: Jevištní improvizace [online]. Ústav pro výzkum a studium autorského herectví. 6. 1. 2021 [cit. ]. Dostupné z: <https://www.autorskeherectvi.cz/post/předmět-jevištní-improvizace.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Malé jevištní formy aneb JAK NA TO?

The “Small Stage Forms” or HOW TO GO ABOUT IT? Text vyšel poprvé v časopise Amatérská scéna v roce 1978. Vycházel na pokračování a byl doplněn dovětkem O četbě. Popud k napsání textu o malých jevištn

Pěstování samorostů aneb Autorská výchova hrou

Cultivating Mavericks, or, Education to Authorship Through Play Text byl poprvé publikován v časopise Loutkář, 1990, roč. 40, č. 4, s. 86–87. The text was published in the periodical Loutkář in 1990,