top of page

Musilová Martina: Radost ze hry (2020)

Updated: Jan 27, 2023

The Joy of the Play


Abstrakt: Studie je věnována fenoménu radostného pohnutí ze hry a ve hře. Autorka vychází z vlastních reflexí zkoušení dialogického jednání s vnitřním partnerem a poukazuje na analogické situace ve Stanislavského knize Moje výchova k herectví I. Radost ze hry se projevuje projasněným vědomím hry a uvolněním asociací a představ a tím umožňuje rozvíjení herního jednání a improvizace. Radostné pohnutí ze hry a ve hře se ukazuje jako základní podmínka inspirovanosti a lidské tvořivosti.


Abstract: This paper is dedicated to the phenomenon of experiencing joy of and through the play. The author uses her own reflections on the discipline Dialogical Acting with the Inner Partner and refers to analogous situations in Stanislavski's book An Actor’s Work on a Role. Joy of the play is manifested by lucid awareness of play and the release of associations and images which allow a development of acting and improvisation to occur. Experiencing joy of and through play proves to be the essential condition for inspiration and human creativity.


Autor / Author: Martina Musilová

Datum / Date: December 2020

Klíčová slova / Keywords: dialogické jednání, hra, vědomí hry, Ivan Vyskočil, K. S. Stanislavskij, Dialogical Acting, play, awareness of a play, K. S. Stanislavski


Citace / Citation: Martina Musilová. Radost ze hry [online]. Ústav pro výzkum a studium autorského herectví. 15. 1. 2021 [cit. ]. Dostupné z: <https://www.autorskeherectvi.cz/post/musilová-martina-radost-ze-hry>.


Recenzoval / Peer-Reviewed by doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D. (JAMU).


Celý text (CZ) v PDF můžete stáhnout zde. / The whole text (CZ) in PDF can be downloaded here.

Musilova_Radost ze hry
.pdf
Download PDF • 565KB

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page