top of page

Chrz Vladimír: Dialogické jednání jako "veřejné sestupování" (2020)

Updated: Jan 27, 2023

Dialogical Acting as “Public Descending”


Abstrakt: Východiskem studie je autorský text vzniklý v uvolněné atmosféře výjezdu dialogicky jednajících do Českého ráje. Tento text se stal impulsem pro vážněji branou hru odborného pojednání. Původně parodicky vzniklý koncept „veřejné sestupování“ je zde rozvíjen a upřesňován v kontextu Jungovy hlubinné psychologie. Dialogické jednání jako „veřejné sestupování“ je postupně interpretováno z hlediska čtyř klíčových Jungových konceptů: persona, ego, komplexy a Svébytí (das Selbst). V závěru studie je v kontextu alchymistické metafory (která je klíčovou perspektivou Jungova myšlení) pojednáno o fenoménu trapnosti.


Abstract: The starting point of this paper was an authorial text created in a relaxed atmosphere during one trip to the Bohemian Paradise with a group of Dialogical Acting participants. The text later became an impulse for a more seriously taken play: an academic paper. ‘Public descending’, a concept originally meant as a parody, is gradually interpreted and specified from the point of view of four of Jung’s key concepts: persona, ego, complexes and Self (das Selbst). In the conclusion, the author deals with the phenomenon of awkwardness in the context of an alchemic metaphor – a key perspective of Jung’s thinking.


Autor / Author: Vladimír Chrz

Datum / Date: December 2020

Klíčová slova / Keywords: dialogické jednání, C. G. Jung, persona, ego, komplexy, Svébytí, trapnost, Dialogical Acting, complexes, Self, awkwardness


Citace / Citation: Vladimír Chrz. Dialogické jednání jako "veřejné sestupování" [online]. Ústav pro výzkum a studium autorského herectví. 15. 1. 2021. [cit. ]. Dostupné z: <https://www.autorskeherectvi.cz/post/chrz-vladimír-dialogické-jednání-jako-veřejné-sestupování>.


Recenzoval / Peer-Reviewed by doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D. (JAMU).


Celý text (CZ) v PDF můžete stáhnout zde. / The whole text (CZ) in PDF can be downloaded here.

Chrz_Dialogicke jednani jako verejne ses
.
Download • 875KBRecent Posts

See All

Comments


bottom of page